Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice

SPŠ Ostrava Vítkovice je škola s tradicí 95 let. Celou dobu vychovává strojaře, kteří se uplatňují na trhu práce nejen v tomto regionu, ale i v zahraničí. Kvalita školy je nejvíce charakterizována zájmem o naše absolventy, který je i v době krize je velmi vysoký.

V celostátní maturitě se umísťujeme na předních místech a v mnohém předčíme i gymnázia.

Velké množství absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Pro zájemce o studium na naší škole nabízíme tyto možnosti studia:

 • obor Strojírenství se zaměřením na výpočetní nebo automobilní techniku
 • obor Ekonomika a podnikání.

Aktivity v projektu

Zapojením do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) chceme dosáhnout dvou základních cílů:

 1. Zkvalitnění komunikace se základními školami.
 2. Zpřístupnění žákům základních škol technické vzdělávání.

Největší pozornost je věnována aktivitě sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ. Oslovili jsme osm základních škol. 5 škol patří do územního celku Ostrava a 3 jsou „mimostravské“. Žáci těchto ZŠ dojíždí na SPŠ, Ostrava - Vítkovice na pracovní vyučování.

Protože jsme škola, které je zaměřena na strojírenství, snažíme se žákům základních škol v rámci projektu NatTech ukázat téměř celý konstrukční a technologický proces výroby od navržení součástky, přes vytvoření programu pro výrobu této součástky na CNC stroji až po skutečnou výrobu. Pro tyto účely používáme software INVENTOR pro návrh a konstrukci, program EdgeCAM, pro tvorbu technologie výroby, tj. drah nástrojů CNC stroje a následně se tento program přetransformuje přes postprocesor do jazyka CNC stroje (Heidenhain).

Součástí projektu je také plánované dovybavení počítačových učeben, dílen, nákup nástrojů a materiálů pro výrobu včetně zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

Další aktivitou projektu, která je tentokrát věnována našim žákům, je realizace projektových dnů v Dolní oblasti Vítkovice, zejména pak v expozici U6 – Svět techniky. Touto aktivitou projdou všichni žáci naší školy. Aktivita s označením A-N-4 má za úkol rozvinout u současných žáků školy vztah k technice a vazbu na praxi. Žáci dostávají od vyučujících zadané téma, kterému se pak věnují v rámci prohlídky expozice a vypracují závěrečnou zprávu.

Projekt NatTech prospěje nejen k podpoře odborného vzdělávání, ale i prohlubuje partnerské kontakty středních a základních škol.

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, adresa Chrjukinova 1801/12, Ostrava-Zábřeh, IČ 70978387
 • Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, adresa Bílovecká 10, Ostrava-Svinov, IČ 70641871
 • Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace, adresa J. Valčíka 2/4411, Ostrava-Poruba, IČ 64627918
 • Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, adresa Zelená 42/1406, Ostrava, IČ 70933987
 • Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace, adresa Družební 336/125, Ostrava-Krásné Pole,  IČ 71005081
 • Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace, adresa Petřvald 372, IČ 75029367
 • Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, adresa Hornická 7/1266, Hlučín,  IČ 75027119
 • Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, adresa Sportovní 584, Brušperk,  IČ 60043792

Realizační tým

 • Projektový manager: Mgr. Tomáš Řežáb, tel.: 608 760 390, e-mail: rezab@sps-vitkovice.cz
 • Finanční manager: Mgr. Zuzana Peterková, tel.: 603 888 697, e-mail: peterkova@sps-vitkovice.cz
 • Koordinátor aktivit: Ing. Zdeňka Macháčková, tel.: 739 003 723, e-mail: machackova@sps-vitkovice.cz
 • Lektoři: Bc. Jindřich Bančík, Ing. Michaela Geistová, Mgr. Aleš Hečko, Ing. Petr Machanec, Ing. Vladislava Sokolová, Ing. Jana Špundová