Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava

Naše gymnázium je zatím jediným státním gymnáziem v oblasti Slezské Ostravy. V této oblasti působí škola již 60 let.

V současné době nabízíme možnost studia žákům 9. tříd (4-leté studium) v oborech Gymnázium – všeobecné a Gymnázium – živé jazyky, kde je posílena výuka anglického jazyka. Kromě toho se mohou žáci 7. tříd přihlásit ke studiu 6-letého bilingvního oboru, kde výuka probíhá v českém a španělském jazyce. Toto studium nabízíme jako jediní v Moravskoslezském kraji.

Žákům jsou k dispozici moderní učebny vybavené audiovizuální technikou, počítačové učebny, jazykové laboratoře a pro přírodovědnou výuku též laboratoře chemicko – fyzikální a biologická.

Škola disponuje i velkým venkovním areálem, kde jsou k dispozici nově vybudovaná sportoviště.

Bližší informace o aktivitách školy najdete na webových stránkách: www.hladnov.info.

Aktivity v projektu

Snažíme se podpořit zájem o přírodovědné a technické vzdělávání, a to nejen na naší škole, ale i čtyřech partnerských základních školách, které s námi v rámci projektu spolupracují.

Naším cílem je zmodernizovat přírodovědnou učebnu, vybavit školu novými pomůckami pro výuku a žákovské experimenty v předmětech chemie, biologie a fyzika.

Ve venkovním areálu vybudujeme naučnou stezku s botanickým zaměřením a dále venkovní učebnu, která poskytne zázemí pro terénní biologická cvičení. Venkovní prostory pak budou k dispozici partnerským školám i dalším zájemcům o vzdělávání.

Součástí projektu jsou také programy vzájemného učení žáků partnerských ZŠ žáky naší SŠ. V rámci nich se uskuteční volnočasové aktivity, projektové dny a přírodovědně-technická exkurze.

Pro žáky naší školy budou připraveny exkurze do ZOO, technických provozů, návštěva technických památek a přírodovědných institucí.

Pro zájemce z naší školy je realizován volnočasový přírodovědný kroužek v rozsahu 2 hodiny týdně. Jeho členové absolvují řadu odborných exkurzí, jsou pro ně připraveny besedy s odborníky z praxe a vyzkouší si badatelsky orientované experimenty.

Součástí aktivit projektu budou také vzdělávací akce pro pedagogy přírodovědných oborů. Jedná se o školení v práci s měřící laboratorní technikou – použití čidel Vernier a dále o dvouapůldenní víkendová metodická setkání.

Spolupracující ZŠ

  • Základní škola Ostrava–Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace; adresa Bohumínská 72/1082, Ostrava–Slezská Ostrava, IČ 70995362
  • Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace; adresa Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov, IČ 70995371
  • Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192; adresa Masarykovo náměstí 192, Vratimov, IČ 61963691
  • Základní škola Vratimov, Datyňská 690; adresa Datyňská 690, Vratimov, IČ 47861665

Realizační tým