Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

 Škola je státní příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Sídlí v budovách, které jsou moderními dominantami centra města Orlová - Lutyně. Splňuje přísné požadavky na bezbariérovost, požární ochranu i bezpečnost práce s mládeží. Tento subjekt je počtem žáků i zaměstnanců největší střední školou v Orlové. Pro studium oborů nabízí škola moderní interiéry s nadstandardním materiálním zázemím a sportovním komplexem.

Škola je moderní vzdělávací centrum nejen pro mladé lidi, ale v rámci celoživotního vzdělávání je otevřena i široké orlovské veřejnosti. Jejím cílem je stát se uznávanou vzdělávací, kulturní a společenskou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady k dosažení vysoké úrovně vzdělání a je kvalitní přípravou pro další profesní růst a osobní život.

Odkaz na webové stránky:  http://www.goa-orlova.cz/

Aktivity v projektu

Zapojením do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ chceme přiblížit našim současným i budoucím žákům moderní trendy výuky přírodovědných předmětů formou zajímavých laboratorních pokusů, seznámit je s pestrou historií technických zajímavostí naší republiky a tím v nich probudit zájem o studium přírodovědných oborů. Zároveň chceme dosáhnout modernějšího vybavení přírodovědných učeben a laboratoří.

V tomto projektu se škola zapojuje do následujících aktivit:

  • vybavení učeben k běžné výuce předmětů v rámci přírodovědných a technických předmětů na škole, např.: biologická učebna, fyzikální učebna, přírodovědná učebna, laboratoř robotiky, laboratoř fyziky, laboratoř biologie a chemie
  • celoroční, pravidelně se opakující ve čtrnáctidenních intervalech kroužky přírodních věd a kroužek robotiky pro žáky naší školy
  • celoroční, pravidelně se opakující ve čtrnáctidenních intervalech kroužky přírodních věd a kroužek robotiky pro žáky spolupracujících základních škol z Orlové a okolních obcí
  • výjezdní vzdělávací akce, které budou rozšiřovat v návaznosti na ŠVP přírodovědně-technické vzdělávání našich žáků o technické poznatky ze vzdálenějších oblastí republiky
  • programy vzájemného učení, kde naši žáci budou připravovat a realizovat pro žáky našich spolupracujících základních škol výukové workshopy zaměřené na přírodovědné a technické pokusy

Spolupracující ZŠ

  • Základní škola Orlová–Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace, adresa U Kapličky 959, Orlová – Lutyně, 735 14, IČ 62331426
  • Základní škola Orlová–Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace, adresa Ke Studánce 1050, 73514 Orlová - Lutyně, IČ 48004219
  • Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace, adresa Školní 246, Petřvald, 735 41, IČ 73184985
  • Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace, adresa  Komenského 1000, Dolní Lutyně, 735 53, IČ 47655607
  • Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, adresa Dětmarovice 1002, 735 71, IČ 73184501

Realizační tým