Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

Škola s největší nabídkou přírodovědných, zemědělských a zahradnických oborů v ČR, s rozsáhlou mezinárodní spolupráci a možnosti zahraniční praxe, realizující řadu projektů.

Pro zájemce o studium na naší škole nabízíme tyto možnosti studia:

 Studijní obory školy zakončené maturitní zkouškou

 • Agropodnikání, zaměření ekonomika, zaměření provoz
 • Přírodovědné lyceum
 • Chemik operátor, zaměření výroba léčiv
 • Ekologie a životní prostředí, zaměření Ochrana přírody a prostředí

 Učební obory školy zakončené závěrečnou zkouškou

 • Zemědělec - farmář
 • Zahradník

Nástavbové studium

 • Podnikání

Vyšší odborná škola

 • Regionální politika zemědělství a venkova

 Zázemí školy:

 • park se sedmi přírodovědnými expozicemi
 • letní učebna
 • moderně vybavené odborné učebny a laboratoře
 • 2 tělocvičny s posilovnou a horolezeckou stěnou
 • hřiště na volejbal a fotbal
 • moderní výcvikové zařízení pro výuku praxe a odborného výcviku
 • cvičiště autoškoly
 • krásné historické interiéry, klub, čítárna v budově školy
 • aula a knihovna školy s více než 10 000 svazky odborné literatury a beletrie
 • vlastní Domov mládeže v blízkosti  školy s kapacitou 84 lůžek
 • kuchyň s jídelnou v areálu školy poskytující celodenní stravování, v roce 2010 prošla moderní rekonstrukcí
 • odloučené pracoviště Olomoucká 18, Opava sloužící pro výuku studentů Vyšší odborné školy
 • vlastní jezdecký oddíl

Aktivity v projektu

V oblasti zvýšení zájmu o přírodovědné a technické vzdělávání žáků středních a základních škol jsou plánovány následující aktivity:

 • Činnost dvou přírodovědných kroužků (chemie, biologie) a jednoho kroužků odborných předmětů pro žáky střední školy, čtyři kroužky přírodních věd pro žáky základních škol
 • Spolupráce s vysokými školami – diskusní fóra v oblasti biologie, chemie, fyziky a odborných předmětů, studijní návštěvy vědeckovýzkumných center univerzit navazující na diskusní fóra
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů – přednášky, workshopy u zaměstnavatelů, předváděcí akce v areálu školy, přednášky, terénní cvičení, exkurse
 • Projektové dny v IQ centru Liberec
 • Sdílení učeben dílen a laboratoří pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání
 • Programy vzájemného učení – dny vzdělávání, praktická cvičení, terénní cvičení a exkurse organizované žáky SŠ pro žáky ZŠ
 • Spolupráce ZŠ, SŠ a zaměstnavatelů v oblasti chemické technologie

V oblasti zlepšení podmínek pro výuku budou realizovány následující aktivity:

 • Vybudování dvou přírodovědných učeben - provedení potřebných stavebních úprav a vybavení učeben nábytkem
 • Vybavení laboratoří biologie, chemie a fyziky moderními učebními pomůckami a měřící technikou
 • Zakoupení závěsných strojů pro výuku žáků oboru Farmář a Agropodnikání

Pro pedagogické pracovníky jsou naplánovány následující aktivity

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze nově pořízených závěsných  strojů
 • Projekt 3V – vědě a výzkumu vstříc
 • Burza středoškolských služeb v přírodovědném a odborném vzdělávání
 • Krajská setkání metodiků v oblasti přírodovědného vzdělávání, výjezdní setkání na základě spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace; adresa: Englišova 82, Opava, IČ 70999171
 • Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace; adresa: Otická 18, Opava, IČ 70999252
 • Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace; adresa: Riegrova 13, Opava, IČ 47813300
 • Základní škola Stěbořice, okres Opava; adresa: Stěbořice 150, IČ 47813016
 • Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace; adresa: Slezská 316, Slavkov, IČ 75028981
 • Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace; adresa: Školní 199, Neplachovice, IČ 70985430

Realizační tým