Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

Střední škola se širokou nabídkou oborů maturitních a s výučním listem, vč. oboru nástavbového, se zaměřením na strojírenství, zemědělství, ekonomiku, stavebnictví a zpracování dřeva.

Výuka maturitních oborů probíhá v areálu v Novém Jičíně-Žilině, obory s výučním listem se vyučují na pracovišti v Šenově u Nového Jičína.

Všechny obory školy mají tradici, vzdělávání zajišťují kvalifikovaní učitelé, škola má odpovídající vybavení učeben a dílen, laboratoře pro biologii a chemii, autoškolu, svářečskou školu, CNC strojírenské a dřevozpracující stroje. Probíhající a další plánované projekty v celkové hodnotě přes 25 mil. Kč výuku dále zkvalitní.

Na vzdělávání se podílí řada partnerů z praxe. Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na výuce maturitních i učebních oborů se podílí desítky firem regionu – strojírenských, zemědělských, stavebních, obchodních atp. Jejich zástupci jsou přítomni i u závěrečných zkoušek.

Součástí výuky některých oborů jsou oprávnění a certifikáty, které žák získává zdarma (např. řidičské průkazy B, T, C, svářečská oprávnění). I díky jim absolventi snadněji hledají zaměstnání.

Žáci své znalosti a dovednosti prokazují i v odborných soutěžích. Jen v posledním roce získali druhé a třetí místo v celostátních odborných soutěžích. K tomu lze přičíst řadu výborných výkonů ve sportovních akcích (fotbal, futsal, volejbal, basketbal).

Maximum informací o vyučovaných oborech, o přijímacím řízení a o akcích školy poskytují webové stránky školy. Kromě jiného obsahují např. videofilmy popisující přípravu na jednotlivé profese a jejich uplatnění v praxi.

www.tznj.cz

Aktivity v projektu

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, vzdělává žáky v oborech technických i přírodovědných. Účastí v projektu chce výrazně zkvalitnit přípravu žáků pro uplatnění v praxi i pro další studium na vysokých školách.

V rámci projektu bude nově vybavena učebna fyziky interaktivním dataprojektorem, demonstračními i žákovskými didaktickými soupravami. Do dílen obrábění kovů bude pořízeno deset nových strojů – soustruhů a frézek. Opravářské dílny budou vybaveny novými stroji a přístroji pro opravy vozidel.

Budou zorganizovány desítky akcí ročně pro lepší spojení výuky s praxí. Žáci absolvují jednodenní i vícedenní odborné technické a přírodovědné kurzy pod vedením odborníků. Navštíví řadu odborných veletrhů a expozic, technických a přírodovědných památek.

Prohloubí se spolupráce s vysokými školami. Středoškoláci absolvují každoročně několik jednodenních odborných programů na univerzitách v Ostravě, v Olomouci a v Brně. Žáci přírodovědného oboru budou mít týdenní stáž na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci naplněnou přednáškami a laboratorními cvičeními.

Uskuteční se množství přednášek přímo ve vyučování na střední škole. Odborníci z podniků, vysokých škol a dalších organizací doplní běžné učivo o novinky a postřehy z praxe.

Nová učebnice Technologie oprav zemědělských strojů je určena především pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů. Získá doložku MŠMT ČR a může být využita na mnoha školách po celé republice.

V rámci projektu Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, spolupracuje s pěti základními školami. Jsou to ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou a ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Fulnek.

Žáci základních škol budou mít možnost absolvovat část výuky přírodovědných a technických předmětů v laboratořích a dílnách střední školy pod vedením středoškolských učitelů. Na výuce se budou podílet i středoškoláci.

Žáci střední školy pozvou vybrané mladší kolegy k jednodenní návštěvě univerzity v Olomouci. Na závěr týdenní stáže jim předvedou výsledky své práce a spolu s učiteli vysoké školy je provedou přírodovědeckou fakultou.

Celoročně probíhá činnost dvou zájmových kroužků pro žáky ZŠ. Schůzky jsou nejen ve střední škole, ale zahrnují i exkurze a návštěvy památek a expozic. Činnost přírodovědného i technického kroužku bude v červnu završena několikadenním soustředěním.

http://www.tznj.cz/index.php?page=projekt-nattech

Spolupracující ZŠ

  • Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace; adresa Komenského 571/66, Nový Jičín, IČ 00848336
  • Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace; adresa Komenského 1118/68, Nový Jičín, IČ 00848328
  • Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace; adresa Tyršova 1, Nový Jičín, IČ 62330136
  • Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace; adresa Komenského 323, Suchdol nad Odrou, IČ 75027712
  • Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace; adresa Masarykova 426, Fulnek, IČ 70984387

Realizační tým

  • Manažer projektu: RNDr. Jiří Trávníček, tel.: 515 918 136, e-mail: travnicek@tznj.cz