Střední škola techniky a služeb, Karviná

Střední škola techniky a služeb, Karviná je samostatnou příspěvkovou organizací. V souladu se zřizovací listinou provádí kompletní výuku středního vzdělání s výučním litem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ. Celková kapacita školy je 1300 žáků. Součástí školy je domov mládeže, výchovně vzdělávací pracoviště, jídelna, bufet a svářečská škola. K dispozici jsou odborné učebny, dílny, vlastní tělocvična, posilovna, sportovní hřiště a kulturní sál. Výuka na SŠTaS je bezplatná. Nejlepší žáci SŠTaS jsou odměňováni v rámci stipendijního řádu školy a produktivní práce. Žákům nabízíme turistické a lyžařské kurzy, zahraniční stáže v odborných firmách. U gastronomických oborů odbornou praxi ve špičkových hotelích. Absolventi maturitní zkoušky se mohou přihlásit k vykonání závěrečné zkoušky v oboru studia a získat tím výuční list.

SŠTaS uzavřela smlouvu o spolupráci s VOKD a s generálním partnerem školy OKD. Tito partneři poskytují žákům stipendia dle schválených kritérií a po skončení studia jim nabízejí jistotu zaměstnání.

Nabídka čtyřletých oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou:

 • Požární ochrana / Požární technik
  • Žák získá zdarma řidičský průkaz B, C
 • Mechanik elektrotechnik / Mechanik elektrotechnických zařízení
 • Mechanik strojů a zařízení / Mechanik důlních strojů a zařízení
  • Podpora OKD

Nabídka tříletých oborů středního vzdělávání s výučním listem:

 • Elektrikář / Elektrikář
 • Elektrikář / Elektrikář důlní provozy
  • Podpora OKD
 • Strojní mechanik / Zámečník
 • Strojní mechanik / Zámečník důlní provozy
  • Podpora OKD
  • Žák získá svářečský průkaz
 • Instalatér / Instalatér
  • Žák získá svářečský průkaz
 • Mechanik a opravář motorových vozidel / Automechanik
  • Žák získá zdarma řidičský průkaz B, C
 • Truhlář / Truhlář – výroba nábytku
 • Kuchař – číšník / Kuchař – číšník
  • Žák získá Osvědčení z barmanského kurzu
 • Cukrář / Cukrář
 • Prodavač / Prodavač – smíšené zboží

Web: www.sstas-karvina.cz

FB: https://www.facebook.com/SSTAS1950

Aktivity v projektu

Cílem projektu je zkvalitnění a přiblížení podmínek technického vzdělávání žákům středních a základních škol. Střední škola techniky a služeb v rámci tohoto projektu spolupracuje se 4 základními školami. Učitelé Střední školy techniky a služeb, Karviná organizují pro žáky střední školy a partnerských základních škol kroužek obrábění dřeva, kroužek obrábění kovů, kroužek elektroniky, kroužek strojírenské techniky, modelářský kroužek. Žáci získají základní návyky pro práci v technických oborech. Cílem realizace kroužků je přispět k zatraktivnění studia technických oborů a aktivnímu naplnění jejich volného času. V rámci projektu NatTech MSK bude uskutečněno několik odborných exkurzí, jichž se zúčastní jak žáci SŠTaS tak žáci partnerských ZŠ.

Žáci partnerských základních škol jsou zváni k účasti na praktickém vyučování. V rámci vyučování jsou zapojeni do běžné výuky se žáky SŠTaS Karviná.

Naše škola získala pedagoga pro zkvalitnění výuky technických předmětů. V těchto předmětech je výuka vedena v odborné anglické terminologii.

Obrovským přínosem projektu NatTech MSK je navázání spolupráce s představiteli VŠB – TU Ostrava. Vyučující VŠB – TU Ostrava budou prezentovat novinky ze světa techniky jak na půdě SŠTaS Karviná, tak na VŠB – TU Ostrava.

V rámci projektu získá naše škola vybavení 2 CNC stroji pro strojní obrábění a pro obrábění dřeva. Tyto stroje nejenom zatraktivní výuku žáků, ale připraví žáky pro vstup do praktického života.

Pro výuku elektro oborů budou inovovány 2 elektro učebny. Virtuální laboratoř a laboratoř elektrických měření budou vybaveny moderní měřící technikou srovnatelnou s vybavením firem.

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace; adresa Ke studánce 1050, Orlová-Lutyně, 735 14, IČ 48004219
 • Základní škola a Mateřská škola Stonava; adresa Stonava 825, 735 34, IČ 64628531
 • Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219; adresa Majakovského 2219, Karviná - Mizerov, 734 01, IČ 48004561
 • Základní škola, Mendelova; adresa Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice, 733 01, IČ 62331388

Realizační tým