Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek

Střední škola zřizovaná Moravskoslezským krajem, poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech technických i ekonomických. Škola je v oblastech odborného vzdělávání nadstandardně vybavena moderními technologie z oblastí výpočetní techniky, konstruování a programování CNC strojů, kontroly jakosti a oblasti metalografických zkoušek. Škola má vybudovaný efektivní systém spolupráce s firmami, které se podílejí na aktualizaci vybavení pro praktickou výuku, na aktualizaci školních vzdělávacích programů tak, tyto odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů. Škola je velmi úspěšná v rámci výsledků státní maturity i krajského projektu posuzování přidané hodnoty školy – Kvalita.

Web školy: www.prumyslovka.eu

Web NatTechu: http://www.spsoafm.cz/web/nattech

Aktivity v projektu

Aktivity projektu NatTech vzhledem ke škole jako partnerovi je možné rozdělit do několika oblastí

1. Aktivity propagace technického vzdělávání na základních školách. Škola organizuje pro 5 partnerských základních škol kroužky technického vzdělávání tak, že každý týden se aktivit zúčastní 30 žáků základních škol – v oblastech vzdělávání chemie, fyzika, robotika, strojírenství. Žáci základních škol řeší připravené praktické úkoly. V posledním týdnu měsíce srpna bylo pro žáky základních škol připraveno Prázdninové motivační soustředění – v lokalitě Beskydy. Akce proběhlá v roce 2013 byla velmi kladně hodnocena všemi zúčastněnými – žáky základních škol a jejich rodiči, učiteli a řediteli základních škol i samotnými aktéry aktivit. V průběhu soustředění plní žáci mnoho úkolů z oblasti přírodovědného i technického vzdělávání, každá z aktivit je řešena formou pracovních listů. Samozřejmě v prázdninovém čase je mnoho prostoru pro aktivity sportovní a relaxační. Mezi „zlaté hřeby“ akce patřil např. let balónem nad Beskydami (tematicky svázaný s problematikou fyziky – aerostatiky, aerodynamiky), dále přednáška předního českého horolezce Libora Uhra – tematicky zaměřená na materiály (oblečení i technické pomůcky) pro běžnou i extrémní turistiku. Vyvrcholením byla dvoudenní účast Dr. Michaela Londesborough, který je předním propagátorem atraktivity přírodních věd. Akce se uskuteční i v srpnu roku 2014.

2. Aktivity rozvoje vybavení školy. V rámci projektu bude doplněno vybavení pro výuku programování CNC strojů, rekonstrukce laboratoře chemie, vybudování učebny hydrodynamiky, dovybavení učebny mechatroniky. V rámci těchto modernizací budou pořízeny konzoly pro programování CNC strojů, speciální měřící zařízení pro školní dílny, 3D tiskárna a další atraktivní vybavení.

3. Aktivity směrem ke stávajícím studentům technických oborů. V této oblasti je řešena spolupráce s významnými zaměstnavateli, s vysokými školami – vše vede k souladu mezi střední technickou školou a současnou technickou praxí tak, aby absolvent školy byl co nejlépe připraven na začlenění do firmy nebo vysokoškolského studia.

Spolupracující ZŠ

  • Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400; adresa Pionýrů 400, Frýdek-Místek, 738 02, IČ 60046121
  • Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402; adresa Komenského 402, Frýdek-Místek, 738 02, IČ 68157894
  • Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace; adresa Hnojník 120, 739 53, IČ 75026708
  • Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště; adresa Sedliště 203, 739 36, IČ 61963607
  • Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700; adresa 1. máje 1700, Frýdek-Místek, 738 02, IČ 68157860

Realizační tým