Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Škola je moderním komplexním vzdělávacím centrem, které poskytuje všeobecné a odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou i vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Pojetím vzdělávání se řadíme mezi školy, kde tradice a dlouholetá pedagogická zkušenost je doplňována moderními didaktickými postupy. Snažíme se o neustálé rozšiřování klíčových a odborných kompetencí našich absolventů.

Poskytujeme vzdělání v oborech:

 • čtyřleté a osmileté gymnázium,
 • elektrotechnika,
 • informační technologie,
 • elektrikář.

Škola má velké zázemí pro veškerou výuku všech předmětů:

 • 22 učeben s projektory a multimediální výbavou,
 • 18 odborných učeben vybavených moderními přístroji a zařízeními pro zajištění specializované výuky,
 • 7 dílen pro praktickou výuku,
 • 3 vybavené jazykové učebny,
 • 2 učebny pro estetickou výchovu,
 • tělocvičnu, aulu, posilovnu, 2 hřiště a tenisový kurt.

Máme k dispozici vlastní kuchyň s jídelnou, poskytujeme ubytování na domově mládeže. Nacházíme se v krásném prostředí beskydského podhůří, v náručí zeleně a hor.

Aktivity v projektu

Naše škola je jako jeden z partnerů zapojena do projektu, jehož cílem je podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na škole.

Aktivity projektu lze rozdělit na dvě oblasti.

První oblast je zaměřena na zlepšení podmínek pro výuku a jsou v ní realizovány následující aktivity:

 • Vybudování laboratoře chemie, provedení potřebných stavebních úprav a vybavení učebny laboratorními stoly a digestoří.
 • Vybavení učebny biologie učebními pomůckami, doplnění učebny moderními pomůckami – anatomickými modely, elektronickými mikroskopy, binokulárními lupami ap.
 • Vybavení laboratoře fyziky moderními učebními pomůckami, měřící technikou a demonstračními přístroji.
 • Vybavení učebny geografie přístroji GPS, teluriem, planimetrem a meteorologickou stanicí.
 • Vybudování pracoviště robotiky s 15 programovatelnými robotickými přístroji.

Druhá oblast je zaměřena na zvýšení zájmu o přírodovědné a technické vzdělávání žáků středních a základních škol. V této oblasti jsou realizovány následující aktivity:

 • Činnost kroužků chemie, fyziky, biologie a geografie; pravidelné workshopy robotiky.
 • Spolupráce s vysokými školami, v  rámci které žáci absolvují na vysokých školách vzdělávací programy s přírodovědnou a technickou tematikou.
 • Přírodovědné a technické exkurze.
 • Dny na škole; v této aktivitě si žáci střední školy připraví výuku pro žáky základních škol.
 • Každoroční soustředění mladých přírodovědců pro žáky středních i základních škol.

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín; adresa Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01, IČ 60336251
 • Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín; adresa Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01, IČ 47657651
 • Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín,Kopřivnice, 742 21, IČ 00848310
 • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice; Štefánikova 117, Kopřivnice, 742 21, IČ 49588656

Realizační tým