Albrechtova střední škola, Český Těšín

Škola vznikla sloučením dvou středních škol:  Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické se Střední školou zemědělskou dne 1. 7. 2013.

Nový ojedinělý název s čestným jménem Albrechta Těšínského, knížete, který přispěl před 140 lety v Těšínském Slezsku ke vzniku  středních odborných škol -  předchůdkyň dnešní moderní multioborové střední školy.

KAMPUS ODBORNOSTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ - NOVÁ ÉRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OD ROKU 2014.

www.albrechtovastredni.cz

Aktivity v projektu

V rámci projektu vybudujeme z dříve nevyužívaných prostor jednu přírodovědnou a technickou učebnu, další přírodovědnou učebnu dovybavíme, pořídíme vertikální plošinu (výtah) pro bezbariérový přístup do všech pater školy na ul. Tyršově a pořídíme dvě venkovní učebny na školních zahradách.

V rámci projektu se zaměřujeme na poznávání přírodovědných a technických památek na Moravě, žáci mají možnost navštěvovat fyzikální, přírodovědný, polygrafický, badatelský kroužek nebo biologicko-chemicko-fyzikální seminář.

Spolupracujeme se sedmi základními školami – se ZŠ v Jablunkově, Bystřici, Chotěbuzi, Třanovicích, Českém Těšíně (Hrabina), Havířově (gen. Svobody) a Karviné (Prameny). Pro žáky z těchto škol připravujeme projektové dny a workshopy, na nichž rozvíjíme technické a přírodovědné znalosti a dovednosti žáků těchto základních škol. Naši kolegové společně s našimi žáky připravují také odborné exkurze žáků těchto základních škol za technickými a přírodovědnými památkami, kde naši žáci působí jako průvodci. Výjezdy organizujeme jako součást projektů i pro naše žáky, zaměřujeme se také na spolupráci s vysokými školami a odborníky s praxe, navštěvujeme podniky a odborníci z praxe přicházejí k nám.

Celý projekt nám umožňuje zlepšit vztah nejen našich žáků, ale i žáků partnerských základních škol k technice a přírodě.

Spolupracující ZŠ

  • Základní škola a mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace; adresa K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz - IČ 71000984
  • Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace; adresa Třanovice 92, 739 53 Hnojník - IČ 75027089
  • Základní škola a mateřská škola Havířov-Šumbark, Generála Svobody 16/284, okr. Karviná, příspěvková organizace - IČ 48805513
  • Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - IČ 70942641
  • Základní škola a mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace; adresa Prameny 10/838, 734 01 Karviná-Ráj - IČ 72035480
  • Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace, adresa 739 91 Jablunkov - IČ 68334265
  • Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, adresa Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín - IČ 72545933

Realizační tým