Střední průmyslová škola a obchodní akademie, Bruntál

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace je významným školským zařízením v Moravskoslezském kraji nejen pro zájemce bruntálského regionu, ale i širšího okolí. Nabízí úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujících oborech:

 • Dopravní prostředky se zaměřením na Silniční vozidla a Opravy a konstrukce motocyklů.
 • Strojírenství se zaměřením na CAD-CAM technologie.
 • Informační technologie se zaměřením na Počítačové sítě, Informační systémy a Počítačovou techniku a robotiku.
 • Obchodní akademie se zaměřením na Právo a daně a Finanční trhy.

www.sps-br.cz

Aktivity v projektu

Celý projekt NatTech reaguje na dlouhotrvající problém a prognózu vývoje na trhu práce v MSK. Jako partneři projektu chceme malý zájem žáků o uplatnění v technických oborech řešit podporou technického vzdělávání formou motivačních přednášek, exkurzí, odborných workshopů, soutěží, volnočasových aktivit, provozem společného webového portálu a hlavně bližší spoluprací s vysokými školami a firmami nejen z blízkého okolí. Cílem projektu je motivovat žáky základních a středních škol k volbě studia perspektivních technických oborů, které zvyšují jejich šance na dobré uplatnění v profesním životě.

Díky projektu jsme již vybudovali laboratoř robotiky, v realizaci je další modernizace strojních dílen, rozšíření autoservisu a mnoho dalšího.

Ve škole také probíhá výuka metodou CLIL a to v předmětech mechanika, elektrotechnika, strojírenství, fyzika a chemie.

Projekt kromě žáků podporuje i pedagogické pracovníky formou nově vypracovaných metodik, ukázkových hodin, přednášek a vícedenních workshopů na téma „Jak atraktivně učit technické a přírodovědné předměty“.

Aktivity projektu NatTech na SPŠ a OA Bruntál:

 www.technika4you.cz

Aktivity pro střední školu

 • Odborné workshopy, soutěže.
 • Pravidelné přednášky a cvičení na půdě VŠ v oborech mikroprocesorová technika, strojírenské konstruování, dopravní prostředky a fyzika.
 • Projektové dny pro žáky SŠ vedené odborníkem z praxe v oborech strojírenství, elektronika a programování, dopravní prostředky a v chemii, fyzice a biologii.
 • Výuka technických předmětů metodou CLIL (v anglickém jazyce).
 • Vícedenní exkurze (IQ park Liberec, Ostrava, technické památky).
 • Letní soustředění s Robotikou.

Zájmové kroužky:

 • CNC obrábění
 • Robotika
 • Operační systémy
 • Svařování
 • Přírodovědný
 • CAD/CAM pro pokročilé
 • Počítačové sítě
 • Měření a diagnostika spalovacích motorů
 • Programování technických aplikací
 • Geoinformatika

Aktivity pro základní školy

 • Atraktivní exkurze (IQ park Liberec, Ostrava, návštěva technických památek).
 • Sdílení moderních učeben, dílen a laboratoří pro žáky ZŠ.
 • Společné technické projekty žáků základní a střední školy.
 • Prázdninové motivační soustředění – Hra s technikou.
 • Kroužek robotiky a kroužek techniky pro žáky ZŠ.

Projekt reaguje na dlouhotrvající problém a prognózu vývoje na trhu práce v MS kraji. Malý zájem žáků o technické obory chceme řešit podporou technického vzdělávání formou motivačních přednášek, exkurzí, odborných workshopů, soutěží, volnočasových aktivit, provozem společného webového portálu a hlavně bližší spolupráci s vysokými školami a firmami nejen z blízkého okolí.

Cílem projektu je motivovat žáky základních a středních škol k volbě studia perspektivních technických oborů, které zvyšují jejich šance na dobré uplatnění v profesním životě.

Projekt kromě žáků podporuje i pedagogické pracovníky formou nově vypracovaných metodik, ukázkových hodin, přednášek a vícedenních workshopů na téma "Jak atraktivně učit technické a přírodovědné předměty".

V rámci projektu realizujeme několik aktivit jak pro žáky Střední průmyslové školy a Obchodní akademii Bruntál, tak žáky základních škol. O náplni aktivit a harmonogramu se více dozvíte informativních stránkách projektu: www.technika4you.cz

Spolupracující ZŠ

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6, adresa Cihelní 6, Bruntál, 792 01, IČ 66145309
 • Základní škola Bruntál, Školní 2, adresa Školní 2, Bruntál, 792 01, IČ  00852783
 • Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace, adresa Školní 338, Horní Benešov, 793 12, IČ 75026252
 • Základní škola Břidličná, okres Bruntál, adresa Komenského 360, Břidličná, 793 51, IČ 45234604
 • Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace, adresa Zátor - Loučky 86, 793 16, IČ 00852627

Realizační tým

 • Hlavní koordinátor projektu: Ing. Pavel König, tel.: 555 559 737, 723 415 025, e-mail: konig@spsoa.cz
 • Finanční manažer: Ing. Antonie Jiskrová, tel.: 555 559 727, 602 385 022, e-mail: jiskrova@spsoa.cz
 • Věcný manažer: RNDr. Iva Muchová
 • Věcný manažer: Mgr. Nikola Orságová 
 • Věcný manažer: Vítězslav Šodek