Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace vzniklo k 1. 1. 2012 na základě rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje sloučením dvou subjektů Gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace. Dále jsme od 1. 9. 2012 převzali výuku žáků bývalého městského osmiletého gymnázia.

V současnosti organizace zajišťuje výuku na pracovišti v Bruntále a odloučeném pracovišti ve Vrbně pod Pradědem. Zajišťujeme vzdělávání 492 žákům ve dvou čtyřletých oborech 7941K41 Gymnázium a 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou, a v osmiletém oboru 7941K81 Gymnázium. Dlouhodobě je ŠVP školy profilován směrem k přírodním vědám. Více informací o dění na naší škole naleznete na našich webových stránkách http://www.gymbru.cz/ a webové stránky k projektu NatTech naleznete na www2.gymbru.cz.

Aktivity v projetku

Účast v projektu NatTech nám umožní inovovat a přebudovat učebny biologie, fyziky a chemie a také laboratoře biologie, fyziky a chemie a s nimi související prostory. Tyto prostory budou vybaveny novým nábytkem, moderními učebními pomůckami a podpůrnou výpočetní technikou. Vše bude sloužit žákům gymnázia a také žákům partnerských základních škol. V rámci projektu spolupracujeme s 5 základními školami – ZŠ Bruntál, Jesenická; ZŠ Bruntál, Okružní; ZŠ Rýmařov; ZŠ Vrbno pod Pradědem a ZŠ a MŠ Andělská Hora. Žáci základních škol absolvují v prostorách gymnázia tříhodinové učební bloky zaměřené na výuku biologie, fyziky a chemie.  Každá škola tuto výuku má 5x během školní roku, přibližně ve dvouměsíčních intervalech. Dále mohou žáci navštěvovat volnočasové aktivity. Pro žáky gymnázia je v běhu celkem 7 kroužků: Biologický kroužek I (BKI) a Biologický kroužek II (BKII), Fyzikální kroužek I (FKI) a Fyzikální kroužek II (FKII - zaměřený na robotiku), Chemický kroužek začátečníci (ChKz) a Chemický kroužek pokročilí (ChKp), Zeměpisný kroužek (ZK). Všechny kroužky kromě kroužku BKII probíhají většinou 1 x za 14 dní, kroužek BKII se schází každý týden. Žákům základních škol nabízíme 4 kroužky: Fyzikální odpoledne (Fo), Chemické odpoledne (Cho), Biologie v praxi (Bvp) a Aplikovaná biologie (Ab). Kroužky Fo, Cho a Ab zpravidla probíhají 1 x za 14 dní, kroužek Bvp pracuje každý týden.

Součástí projektu jsou exkurze a výjezdy, které jsou jednodenní i vícedenní, a kterých se budou zúčastňovat žáci gymnázia i základních škol, neboť projekt by měl prohloubit vzájemnou spolupráci mezi nimi. Projekt umožní žákům navštívit místa, která by jinak nepoznali, a seznámit se se stejně zapálenými vrstevníky. Více informací o probíhajících aktivitách a fotogalerie na webových stránkáchwww2.gymbru.cz.

Spolupracující ZŠ

  • Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, adresa Jelínkova 1, Rýmařov, 795 01, IČ 00852635
  • Základní škola Bruntál, Jesenická 10, adresa Jesenická 10, Bruntál, 792 01, IČ 00852805
  • Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál, adresa Andělská Hora 215, 793 32, IČ 70645558
  • Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace, adresa Okružní 38, Bruntál, 792 01, IČ 75026961
  • Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, adresa Školní 477, Vrbno pod Pradědem, 793 26, IČ 70645515

Realizační tým

Projektový manažer: Mgr. Petr Melichar, tel.: 554 721 081, e-mail: petr.melichar@gymbru.cz