Burza středoškolských služeb v přírodovědném zaměření

Burza středoškolských služeb v přírodovědném zaměření se konala 27. března na Střední škole zahradnické v Ostravě. Účastníky čekala ukázka badatelské výuky ex situ realizované hostitelskou školou, návštěva Geologického pavilónu F.Pošepného (VŠB-TU Ostrava) – kde shlédli ukázky možností využití sbírek pro střední školy, pracovní listy, expozice, prezentace přírodovědného vzdělávání, badatelských metod edukace v rámci studijních oborů SZaŠ, následovala prohlídka školy a studijního zázemí, ukázka investičního projektu park zahrad a jeho možného využití dalšími školami.