Moravskoslezský kraj - příklady dobré praxe

  • Jak učit přírodovědné předměty (A-2-2)
  • Závěrečné letní soustředění účastníků kroužků robotiky (B-1-2)