Materiály k využití

  • Vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ k využívání výstupů projektů Internetová škola I. a II. (A-2-2)
  • Geoinformatika (B-1-5)
  • Týden na vysoké škole (A-N-1)
  • Učebnice pro opraváře zemědělských strojů a příbuzné techniky (A-N-3)
  • Výuka žáků partnerských ZŠ na SŠTaS (B-1-3)
  • Slovník pro technické obory (C-1-2)
  • Výuka metrologie v souladu s praxí (A-N-2)
  • Tvoříme pracovní listy v anglickém jazyce pro fyziku, letecký zeměpis a technologii (C-1-1)
  • Učíme metodou CLIL fyziku, letecký zeměpis a technologii (C-N-1)

Stránky