Materiály k využití

 • Do školy i s hendikepem aneb škola bez bariér (A-N-5)
 • Od zvídavosti k badatelské činnosti - stáže středoškolského učitele na základní škole a učitele základní školy na střední škole (B-N-1)
 • Seznámením se se světem nanotechnologií ke zvýšení zájmu o studium fyziky (A-N-1)
 • Vybudování nové chemické laboratoře (A-1-1- + A-2-0)
 • Poznáváme Střední Čechy (A-N-4)
 • Studium dřevin s využitím školní naučné stezky (A-1-1 + A-2-0)
 • Soubor přírodovědných a didaktických her (A-2-3)
 • Osmotické jevy v buňce (B-1-3)
 • Chemie bez (m)učení (B-1-4)
 • Uvolňování uhlíku (B-1-5)
 • Jak učit přírodovědné předměty (A-2-2)
 • Závěrečné letní soustředění účastníků kroužků robotiky (B-1-2)
 • Propojení výuky s praxí uplatněním metody stínování manažera ve strojírenské firmě (A-2-4)
 • Firemní prezentace pro žáky základních škol (A-2-4)
 • Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu (A-2-1)

Stránky