Svět techniky

Pro žáky základních a středních škol partnerských i ostatních škol v Moravskoslezském kraji jsou nabízeny originální vzdělávací programy v jedinečných prostorech expozice U6 v Dolní oblasti Vítkovic (DOV) a na Landeku. Programy jsou provázané s jednotně zadanými školními projekty.

Bližší informace o jednotlivých akcích, včetně možnosti rezervace termínu návštěvy, naleznete na webové stránce: http://skola.stcostrava.cz/cs/akce?CmsModuleAddress=x9x278&CmsModuleAction=FindTerm&CategoryId=4&Date=#wot-filter-form-hash.