Spolupráce se zaměstnavateli

V rámci této aktivity bude realizován soubor akcí určený nejen pro žáky pořádající školy, ale přístupný také pro žáky ostatních partnerských škol, které o některou z těchto aktivit projeví zájem. Zapojené školy budou mít nejen možnost  prohloubit vzájemnou spolupráci a sdílet zkušenosti  při realizaci a inovaci výuky technických a přírodovědných oborů, ale v rámci této sítě zejména budou mít možnost profitovat z možností mnohem širší spolupráce se zaměstnavateli a odborníky z řady oborů a firem a realizovat tak pro své žáky širší portfolio aktivit.

  1. Den v technickém provozu - "stínování" technického specialisty (technolog, konstruktér atd.) v technickém provozu, specialista se žákovi důkladně věnuje - provádí provozem, vysvětluje, seznamuje s technologiemi, technickými a výrobními procesy v konkrétní firmě, objasňuje specifika atd. Důležitá je rovněž následná spolupráce - směrování žáka tímto specialistou při zpracování nabytých zkušeností a poznatků do prezentace, kterou žák následně přednese za účasti specialisty ve výuce (uvedení do širších souvislostí, technické inovace, diskuze s žáky).
  2. Technické a přírodovědné bádání - garant - odborník z praxe/středoškolský pedagog - provádí žákovské týmy nebo jednotlivce řešením specifických zadání/problémů přírodovědného a technického charakteru (3., 4. ročníky) - podněcuje k vlastnímu bádání žáků, iniciuje kreativitu při hledání řešení, směruje, dohlíží na správnost aplikovaných postupů atd.
  3. Přiblížení technické/přírodovědné problematiky a oborů žákům SŠ a ZŠ z pohledu firem, spolupráce SŠ a ZŠ prostřednictvím programů učení při zapojení odborníků z praxe. V rámci této aktivity nejdříve odborníci z praxe interaktivní formou prezentují žákům SŠ (2. - 4. ročníky) s ohledem na tematické zacílení výuky vybrané používané technologie a technická řešení (s důrazem na ty nové a inovativní) a praxi v konkrétním podniku, tato aktivita může být provázána s následujícím "stínováním" žáka v konkrétním podniku, důležitou složkou budou navazující informace o technických profesích, včetně požadavku zaměstnavatelů na zaměstnance v těchto profesích.

V návaznosti na prezentace odborníků z praxe na střední škole následně hostitelské střední školy připraví v rámci programů vzájemného učení prezentace pro školy základní (zejména struktura, obory vzdělání, profily absolventů přírodovědných či technických oborů atd), které budou doplněny prezentacemi odborníků, přizpůsobeným cílové skupině, s důrazem na vybrané technologie a pracovní procesy (od nápadu po realizaci), dále budou představeny profese, které s danou technologií pracují, důležitá bude diskuze těchto odborníků s žáky.