POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY

Součástí klíčové aktivity „Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů“ je cyklus přednášek pro žáky středních škol, zaměřených na popularizaci přírodních a technických věd. Jedná se o interaktivní přednášky, s názornými ukázkami a demonstracemi využití poznatků z přírodovědných a technických oborů v každodenní praxi a současně přibližující možnosti dalšího studia přírodních a technických věd a nalezení perspektivního profesního uplatnění.

Přednášky budou probíhat ve středních školách v době řádné výuky a budou v souladu s rámcovými, případně školními vzdělávacími programy (ŠVP) tak, aby mohlo dojít k prohloubení a upevnění vědomostí zúčastněných žáků získaných v povinné výuce.

Cyklus přednášek sloužících popularizaci přírodních a technických věd mezi žáky středních škol

 • poskytovatel:       ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 • cílová skupina:     žáci středních škol Moravskoslezského kraje

Zaměření jednotlivých středních škol není v žádném smyslu omezujícím prvkem možné spolupráce nebo pochopitelnosti přednášených témat. Obsah každé přednášky je daný, ale lze jej uzpůsobit obecenstvu po předchozí dohodě s konkrétní školou. Tím bude dosaženo optimální vazby na vzdělávací program konkrétní střední školy.

Témata přednášek:

 1. Globální tektonika, seismika a vulkanismus
 2. Inženýrská geologie a její úlohy ve společnosti
 3. Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi
 4. Vybrané příklady aplikace elektrotechniky v každodenní praxi
 5. Chemie – nedílná součást životního prostředí
 6. Chemie v praxi: vodní hospodářství, monitoring kvality ovzduší
 7. Mimořádné betonové konstrukce zhotovené pod hladinou vody
 8. Sochy a sousoší jako náročné stavební konstrukce
 9. Technologie výstavby betonových mostů
 10. Materiály pro výstavbu betonových a zděných mostů, historický vývoj a současné trendy

 

soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon Anotace a obsah přednášek.pdf130.26 KB