Aktuality

18
02
Opava Purkyňova

V pondělí 16. 2. 2015 žáci ZŠ Opava, Englišova sdíleli učebny MSŠZe a VOŠ Opava. Měřili teplotu na různých místech lidského těla, vitální kapacitu plic, tlak a počet tepů za minutu a učili se poskytovat první pomoc při zástavě srdečního tepu a dýchání.

18
02
Opava Purkyňova

Žáci tříd 1. C a 2. O Masarykovy SŠZe a VOŠ Opava se v úvodu terénního cvičení z fyziky, které se konalo 4. února 2015, seznámili s využitím fyziky v běžném životě kolem nás. Následně po přesunu do Vítkovic žáci navštívili interaktivní expozici U6, kde se seznámili s principem různých mechanismů a jejich činností. Měli možnost vidět technický rozvoj a prakticky si na exponátech mohli vyzkoušet, jak fungují různé stroje, se kterými se běžně setkávají. Žáci se tak zábavnou formou dověděli o významu fyziky pro průmyslový a technický pokrok.

18
02
Bruntál Kavalcova

V rámci projektu NatTech navštívila třída žáků 2. D ze SPŠ a OA Bruntál laboratoře VŠB - TU Ostrava. Žáci se seznámili s prostředím, laboratořemi a činností na vysokých školách, byla jim představena Fakulta strojní s jejími obory. Pro žáky byla v 5 hodinovém bloku připravena řada úloh, kde se seznámili se základy programování průmyslových robotů (roboti ABB IRB140, IRB 360 a Mitsubishi). Jedna úloha také probíhá na stavebnicích Fischer Technics. Dále jim byli předvedeni mobilní roboti Hercules, Ares, Odin a další.

29
01
Moravskoslezský kraj

Stránky