Aktuality

24
03
Opava Purkyňova

Žáci 2. ročníku přírodovědného lycea Masarykovy SŠZe a VOŠ Opava v rámci terénního cvičení navštívili 10. března 2015 ZOO v Olomouci. Prohlídka zahrady byla spojena s odborným výkladem a zajímavostmi o chovaných zvířatech. Pak následovala prohlídka AQUA TERRY ve Štramberku, kde žáci mohli být účastni krmení terarijních zvířat.

23
02
Ostrava Hladnov

Přírodovědný kroužek je volnočasová aktivita určená žákům z libovolných tříd našeho gymnázia. Schůzky již druhým rokem probíhají pod vedením PaedDr. Hany Ptaškové v rozsahu 2 hodin týdně. Členové hrají i vytvářejí hry a kvízy s přírodovědnou tematikou, pozorují přírodniny a provádějí badatelsky orientované experimenty. K této činnosti žáci využívají nové vybavení pořízené v rámci projektu NatTech. Zájemci z kroužku mohou také chovat drobná terarijní zvířata ve školní minizoo.

23
02
Ostrava Hladnov

Ve dnech 10. – 12. 10. 2014 proběhlo třetí metodické setkání učitelů přírodovědných předmětů základních a středních škol pořádané Gymnáziem Hladnov a Státní jazykovou školou s PSJZ Ostrava. Akce se konala opět v hotelu Ráztoka v Trojanovicích. Tematicky byla zaměřena na vyučující fyziky a biologie, které čekaly zajímavé přednášky, workshopy a experimenty.

23
02
Ostrava Hladnov

V průběhu měsíce října 2014 navštívili žáci všech tříd 2. a 3. ročníků Gymnázia Hladnov a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Ostrava unikátní výstavu preparovaných částí lidských těl Bodies revealed. V rámci ní si prohlédli přes 200 exponátů uspořádaných podle jednotlivých orgánových soustav do 9 sálů. Tkáně byly konzervovány metodou plastinace, kdy je živý obsah buněk nahrazen silikonovým polymerem. Odborný komentář zajistili studenti medicíny, kteří žákům ochotně odpovídali na doplňující otázky.

Stránky