Aktuality

07
04
Opava Purkyňova

Ve čtvrtek 19. března 2015 sdíleli biologickou učebnu Masarykovy SŠ zemědělské a VOŠ Opava žáci partnerské školy ZŠ Opava, Riegrova. Jejich úkolem bylo provést rozbor květu tulipánu. Nejprve sledovali vnější stavbu květu, pak jednotlivé části květu vypreparovali a připravili si mikroskopický preparát příčného řezu pestíkem, který pozorovali pod mikroskopem.

07
04
Opava Purkyňova

Žáci partnerské ZŠ T. G. Masaryka v rámci kroužku přírodních věd pořádaného Masarykovou SŠ zemědělskou a VOŠ Opava navštívili kožní a pohlavní oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Seznámili se s činností oddělení, s funkcí kůže a dozvěděli se více o pohlavních nemocech i jejich prevenci. Prakticky si zkusili pozorovat znaménka a ve skupinách studovali odbornou dermatologickou literaturu.

31
03
Opava Purkyňova

Žáci přírodovědného kroužku partnerské školy ZŠ Opava, Englišova se 3. března 2015 seznámili s vystavenými exponáty plazů, se stavbou těla, zvláštnostmi. Prohlédli si prostředí, ve kterém jsou plazi chováni v zajetí. Vyplnili pracovní listy s otázkami a úkoly týkajícími se života plazů.

24
03
Opava Purkyňova

Vzorky vody s vodními živočichy, které žáci přírodovědného lycea Masarykovy SŠZe a VOŠ Opava odebrali při terénním cvičení v rámci aktivity AN2, zpracovávali 10. 3. 2015 pod dozorem zkušeného biologa Bc. Jakuba Kubačky. Nejprve museli vodní živočichy ve vzorcích najít, pak je pozorovali pod lupou a nakonec je určovali pomocí klíčů.

Stránky